Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Sługa Boża Paulina Jaricot jest – obok św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy z Lisieux oraz bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – patronką Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym pragniemy przybliżyć duchowość Pauliny Jaricot. Jej proces beatyfikacyjny jest już w końcowej fazie. Zachęcamy do modlitwy, abyśmy jak najszybciej mogli nazywać ją błogosławioną.
Duchowość Pauliny Jaricot, która jest założycielką Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca, jest także tematem roku formacyjnego 2019/2020 w czasie Wielkiej Nowenny Różańcowej (2018-2026), podjętej przed dwusetną rocznicą powstania Żywego Różańca. Paulina jest patronką tej Nowenny obok św. Jana Pawła II i bł. ks. Ignacego Skorupki.
Cytaty zamieszczane codziennie na zdjęciach pomogą nam poznać bogactwo duchowości Pauliny. Każdego dnia będzie to inna myśl oraz inny obraz związany z jej życiem i miejscem, w którym żyła, działała i gdzie obecnie znajduje się jej grób. Ilustracje pochodzą z archiwum Papieskich Dzieł Misyjnych.
Myśli Pauliny będą również transmitowane każdego dnia Misyjnego Października przez Radio eM Katowice.
ep/PDM.


Bóg jest prawdą, gdy trwamy w prawdzie, skłania ku nam swoje Serce, a głos ubogiego i słabego, który przywołuje Jego miłosierdzie dla siebie i dla swych braci, nie powraca bezowocnie - Sługa Boża Paulina Jaricot.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019
Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media