Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 „Świętowanie tego czasu pomoże nam przede wszystkim na nowo odkryć misyjne znaczenie naszej przynależności do Jezusa Chrystusa, wiary otrzymanej jako dar w sakramencie chrztu” – napisał papież Franciszek w orędziu na Niedzielę Misyjną 2019, która przypada 20 października.
W tym roku orędzie wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego, „aby rozbudzić świadomość misji ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa” – pisze papież Franciszek. Okazją do zaproponowania Kościołowi tego nadzwyczajnego czasu była setna rocznica Listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV. Franciszek zauważa m.in., że w „Maximum illud” papież Benedykt XV przypomniał, że powszechna misja Kościoła wymaga porzucenia idei przynależności wyłącznie do swej ojczyzny i grupy etnicznej. Otwarcie kultury i wspólnoty na zbawczą nowość Jezusa Chrystusa wymaga przezwyciężenia wszelkich nieuzasadnionych introwersji etnicznych i kościelnych. Także i dzisiaj – zaznacza Franciszek – Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na mocy swego chrztu, chętnie odpowiedzą na wezwanie do opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego lokalnego Kościoła. Są posłani do pogan, do świata, który nie został jeszcze przekształcony przez sakramenty Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła.
Papież Franciszek nawiązał w orędziu do Synodu Biskupów dla Amazonii, poświęconego temu regionowi, zwanemu zielonymi płucami świata. Synod odbywa się w Watykanie w dniach 6-27 października.

Papieskie Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały podniesione do rangi „papieskich” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej. W Polsce działają od początku swego istnienia, z przerwą na okres II wojny światowej i czas powojenny. Ich struktury odrodziły się formalnie w naszej Ojczyźnie po 1989 roku.
Natomiast Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku Światowy Dzień Misyjny będzie obchodzony po raz 93.
Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od 1969 r., od pontyfikatu Pawła VI.

Fot. ks. Tomasz Atłas

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media