Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

8 września 2019 r. Grupa Misyjna przy par. Bożego Ciała w Bieczu obchodziła jubileusz 30-lecia działalności.
Już tydzień wcześniej, w niedzielę 1 września odwiedził naszą parafię gość z Warszawy, ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Podczas każdej Mszy św. głosił kazania, a po Mszy św. o godz. 16.00 spotkał się z Grupą Misyjną.

8 września uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godz. 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Styrna – założyciel grupy. Ks. Biskup wspominał motywy założenia grupy i początki działalności. Mszę św. koncelebrowali: proboszcz par. Bożego Ciała w Bieczu ks. Janusz Kurasz, opiekun grupy misyjnej ks. Stanisław Mularz oraz o. Janusz Trojanowicz OFM, który przybył z Franciszkańską Grupą Misyjną, działającą przy par. pw. św. Anny w Bieczu. Obecni byli także przedstawiciele grupy z par. św. Michała Archanioła z Binarowej. Ks. dr Daniel Nowak, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, na zakończenie Mszy św. przekazał słowa podziękowania i zachęty do dalszej pracy na rzecz misji.
Po Mszy św. udaliśmy się na obiad do domu parafialnego na dalsze świętowanie. Przedstawicielki grup z par. św. Anny i par. św. Michała Archanioła w Binarowej opowiedziały o podejmowanych inicjatywach na rzecz misji. Przemówienia, podsumowania, plany na przyszłość przeplatane były pieśniami, anegdotami, misyjnymi refleksjami. Ten czas jeszcze mocniej zespolił grupy misyjne w jedną rodzinę pragnącą służyć Kościołowi i misjom.

Byliśmy wzruszeni i szczęśliwi, że gościmy ks. biskupa Jana Styrnę, który jako proboszcz par. Bożego Ciała przed trzydziestu laty zakładał naszą misyjną grupę.
Dziękujemy za przybycie i udział w radości świętowania ks. dr. Danielowi Nowakowi z Rzeszowa. Szczególne podziękowania wyrażamy proboszczowi par. Bożego Ciała w Bieczu ks. Januszowi Kuraszowi i na ręce ks. proboszcza wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, misjonarzom, z którymi przyszło nam przez 30 lat współpracować w dziele misyjnym.
Nade wszystko dziękujemy Panu Bogu, że powołał nas do współpracy w dziele misyjnym Kościoła i że mogliśmy ten Boży plan realizować.
Grupa Misyjna w Bieczu działa w PDRW już 30 lat. Aktualnie liczy 40 osób, czyli dwie dwudziestki Misyjnej Róży Różańca Świętego.

Jolanta Alibożek, animatorka Grupy Misyjnej w Bieczu

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media