Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Żywy Różaniec dla Misji” to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która istnieje od 2016 r. Dzięki niej powstały kaplice w Birmie, na Sri Lance i w Indiach. Obecnie róże Żywego Różańca, w ramach tej inicjatywy, wspierają budowę dwóch kaplic w Czadzie. Obydwie kaplice – św. Piotra oraz św. Bakhity – położone są na terenie parafii Notre Dame w Dadouar. Dzięki hojności róż Żywego Różańca budowa kaplic posuwa się do przodu. W kaplicy św. Piotra wierni już mogą się modlić. Ojciec Serge Semur SJ, proboszcz tej parafii, jest bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media