Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diec. pelplińska) 6 sierpnia br., w święto Przemienienia Pańskiego, powstała nowa 19 róża misyjna pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Zelatorką nowo powstałej róży misyjnej jest pani Mirosława Zygmunt. W chojnickiej parafii róże modlą się i wspomagają Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary od 15 lat. Ich działania koordynuje animatorka misyjna p. Zofia Bacławska, która w 2017 r. za zasługi i działalność na rzecz misji otrzymała medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, ustanowiony przez Komisję Episkopatu ds. Misji.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media