Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Od 1 do 5 lipca br. odbędzie się II stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Gościć nas będzie Centrum Formacji Misyjnej przy ul. Byszewskiej 1 w Warszawie.
Wszystkich, którzy zgłosili się na SAM, oczekujemy w poniedziałek 1 lipca od godz. 14.00.
Serdecznie zapraszamy!

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media