Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji, będzie poświęcony trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (2019-2022). 
Kierując się tymi wskazówkami, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowały na rok 2020 kalendarz ścienny, którego motywem przewodnim jest właśnie Eucharystia – sakrament sprawowany przy ołtarzu i Chrystus Eucharystyczny adorowany w tabernakulum.
Jednocześnie zaprezentowane zostały Papieskie Intencje Modlitewne na rok 2020.
Przewodnikiem po kalendarzu są słowa św. Jana Pawła II z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny, którego tematem była Eucharystia: „Czyż Kościół mógłby urzeczywistniać swoje powołanie bez umacniania stałej więzi z Eucharystią, bez posilania się tym pokarmem, który uświęca, bez szukania tego nieodzownego wsparcia dla swej działalności misyjnej? Do ewangelizowania świata potrzeba apostołów «doświadczonych» w sprawowaniu, adoracji i kontemplacji Eucharystii”.
ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media