Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

"Szkoła Animatorów Misyjnych jest świetnym czasem, aby na nowo rozpalić w sobie charyzmat posłannictwa Jezusowego. Jest to także miejsce i czas osobistego spotkania z Nim, a także odkrycia tego, do czego zaprasza cię Jezus. I doświadczenia, że nie jesteś sam."

 

 

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media