Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

  "Po nowe doświadczenia misyjne, aby poznać wspaniałych przyjaciół, żeby ubogacić swój warsztat misyjny i po nowe pomysły."

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media