Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Z okazji maja, miesiąca poświęconego Maryi, na międzynarodowej stronie internetowej Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego uruchomiono specjalną sekcję poświęconą różańcowi misyjnemu.

Zachęcamy do odwiedzenia tej internetowej zakładki, gdzie znajdują się gotowe rozważania w języku angielskim i włoskim. Rozważania oparte są o materiały dostępne w „Przewodniku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny” dostępnym na www.
Propozycja odmawiania misyjnego różańca:
Rozważanie tajemnicy
Misyjna intencja modlitewna
Czytanie fragmentu Pisma Świętego
Świadectwo z misji lub duchowy komentarz ojców Kościoła lub tekst refleksji
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo (x 10)
Chwała Ojcu
Modlitwa za zmarłych

Różaniec misyjny to owoc duchowego geniuszu Pauliny Marii Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wykreowała także Żywy Różaniec, organizując przyjaciół i współpracowników w grupy po 15 osób. Każdy przez cały miesiąc codziennie odmawiał dziesiątkę Różańca i rozważał jedną tajemnicę. W ten sposób codziennie odmawiano różaniec. Modlitwa różańcowa jest zatem „żywą” rzeczywistością wspierającą misję Kościoła, by głosić Dobrą Nowinę, zwłaszcza ludziom, którzy jej jeszcze nie słyszeli. Apostolskie dążenie misjonarzy Jezusa rozsianych po całym świecie było podtrzymywane przez modlitwę Żywego Różańca.
as/pdm

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media