Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 "Duch Święty zaprowadza nas w takie miejsca, do których nigdy byśmy się nie spodziewali trafić. Jeśli chcecie napisać własne Dzieje Apostolskie to zapraszam Was do udziału w Szkole Animatorów Misyjnych." 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media