Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM ukazały się książeczki: „Różańcowy szlak. Dwadzieścia zbawczych wydarzeń”. Każda z nich jest poświęcona rozważaniu jednej tajemnicy różańcowej. Autorem cyklu jest ks. Stanisław Szczepaniec.

Członkowie Żywego Różańca stosują szczególną metodę modlitwy. Codziennie przez miesiąc rozważają tę samą tajemnicę różańca. Po trzydziestu dniach przechodzą do następnej tajemnicy i znów poświęcają jej cały miesiąc. W ten sposób pełna wędrówka śladami Jezusa i Maryi trwa dwadzieścia miesięcy, gdyż tyle jest tajemnic, jakie Kościół daje wierzącym do rozważania w różańcu.
Warto pamiętać o tej pomocy w kontekście VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca, która pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot” odbędzie się na Jasnej Górze w dniach od 31 maja do 1 czerwca br.
„Niniejsze opracowanie jest zaproszeniem do udziału w jednej z najpiękniejszych pielgrzymek duchowych, jakie można zaproponować uczniom Chrystusa. Jest to wędrowanie do dwudziestu miejsc bezpośrednio związanych z dziełem odkupienia człowieka i rozważanie dwudziestu zbawczych wydarzeń, które mają przemienić życie człowieka. Są to wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, opowiedziane i przeżywane w kolejnych tajemnicach różańca świętego” – napisał we wprowadzeniu autor, ks. Stanisław Szczepaniec.
„Różańcowym szlakiem” można wędrować indywidualnie lub razem z inną osobą. Można też włączyć się we wspólnotę Żywego Różańca w parafii. Wtedy człowiek, odmawiając jedną dziesiątkę, łączy się duchowo z innymi i razem odmawiają cały różaniec.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media