Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

   Katecheci świeccy z diec. sandomierskiej w dniach od 29 do 31 marca br. przeżywali swoje rekolekcje.  Na zaproszenie sandomierskiego Wydziału Katechetycznego i dyrektora diecezjalnego PDM  ks. Daniela Korycińskiego poprowadził  je ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, oraz s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych.
  „Celem naszych wyjazdów rekolekcyjnych jest stworzenie atmosfery otwartości i współpracy” – powiedział ks. Maciej Będziński. – Większość z 70 katechetów, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, podkreślało, że chce działać na rzecz misji, tylko często brak im odwagi”.
   Katecheci są zaangażowani nie tylko w pracę w szkole, ale też w duszpasterstwo parafialne. W tej swojej działalności borykają się jednak z brakiem wiedzy na temat współpracy misyjnej.
   Papieskie Dzieła Misyjne pragną ich otworzyć na działanie Ducha Świętego, który jest podmiotem misji. Pragną również rozkochać katechetów w słowie Bożym i Eucharystii, aby posłać ich jako świadomych, odważnych i pełnych Ducha apostołów. W ten sposób będą mogli dawać świadectwo życia w miejscach, gdzie pracują.
„Jeszcze raz dziękuję za świadectwo życia Ewangelią. Życzyć wam zdrowia to zbyt banalne. Właściwsze będą słowa św. Pawła: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20) – napisał Ryszard, dziękując prowadzącym za rekolekcje.
mb/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media