Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

    24 marca obchodzimy Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników. Po raz pierwszy ten dzień został zaproponowany w 1993 r. przez młodzieżowy ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech na pamiątkę męczeńskiej śmierci biskupa San Salvadoru    św. Oskara Arnulfo Romero.
   24 marca 1980 r. abp Romero, świadom grożących mu niebezpieczeństw, odprawiał wieczorną Mszę św. w kaplicy stołecznego szpitala Opatrzności Bożej. W kazaniu po raz kolejny poruszył ważne problemy społeczne Salwadoru. W chwili gdy podnosił kielich z Krwią Chrystusa, do świątyni wpadł najemny morderca i oddał do abpa Romero kilka strzałów. Abp Romero zginął na miejscu. Wieść o jego męczeńskiej śmierci rozniosła się po całym kraju i świecie. W opinii wiernych zginął jako męczennik.
Św. Oskar Arnulfo Romero głosił Dobrą Nowinę, potępiał grzech i rzucał światło Ewangelii na rzeczywistość kraju pogrążonego w trudnej sytuacji podziału i przemocy. Nawoływał do dialogu i pokoju, towarzyszył ofiarom i nieustannie wzywał do nawrócenia tych, którzy dopuszczali się niesprawiedliwości, przemocy i korupcji, szczególnie bogatych, wpływowych, partyzantów i wojsko. Został beatyfikowany 23 maja 2015 roku, a kanonizowany przez papieża Franciszka 14 października 2018 r.
   Także dzisiaj na całym świecie giną misjonarze. Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w 2018 r. na całym świecie zostało zamordowanych 40 misjonarzy. To prawie dwa razy więcej niż w roku 2017. Większość z zamordowanych w 2018 r. to księża: 35 osób. Przez osiem lat największą liczbę zabitych notowano w Ameryce, natomiast w 2018 r. w tym tragicznym rankingu na pierwszym miejscu jest Afryka.
Pamiętajmy w tym dniu,  aby modlić się w intencji misjonarzy pracujących w szczególnie niebezpiecznych miejscach.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media