Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Piaskiem malowany różaniec za współczesnych niewolników” to płyta DVD z filmem do każdej z pięciu tajemnic części bolesnej różańca.
Każda tajemnica, oprócz rozważań, ilustrowana jest animacją malowaną na piasku oraz świadectwem osoby, która została uprowadzona.
Film można wykorzystać przy modlitwie różańcowej odmawianej we wspólnotach, w grupach modlitewnych, na spotkaniach dla młodzieży, a także w parafii.
Jest to bardzo konkretna forma modlitewnej pomocy i wsparcia dla osób, które cierpią z powodu współczesnych form niewoli i jest propozycją włączenia się w modlitwę różańcową w intencji ofiar handlu ludźmi. Płyta ma również za zadanie uwrażliwienie na problem, który dotyczy także naszego społeczeństwa.
Pomocą ofiarom handlu ludźmi zajmuje się Sieć Bakhita. Za ich pośrednictwem można również zamówić płytę z rozważaniami.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media