Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Od 26 do 28 lutego br. w Dąbrówce koło Aleksandrowa odbyły się rekolekcje dla zelatorów Żywego Różańca diecezji radomskiej. Były to pierwsze tego typu rekolekcje w tej diecezji.
W rekolekcjach, które odbyły się w ośrodku oazowym, udział wzięło ponad 60 osób. Prowadzili je ojciec Rajmund Guzik, cysters, założyciel grupy charyzmatycznej oraz ks. Szymon Mucha, moderator Żywego Różańca.
W środę dominowała tematyka misyjna. Uczestnicy wysłuchali konferencji o Paulinie Jaricot, założycielce Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Ten misyjny dzień zakończył się Mszą św. o beatyfikację. Zelatorzy wzięli również udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której modlili się za ewangelizację. Odmówili również różaniec w tej intencji.
O związku Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca mówił ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Zelatorzy obejrzeli również film na ten temat, a także otrzymali materiały promujące Żywy Różaniec dla Misji.

PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media