Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Ponad 400 katechetów archidiecezji warmińskiej spotkało się w dniach 22 i 23 lutego br. w Olsztynie i Kętrzynie z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych.
Tematem spotkania były m.in. przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego oraz propozycje Papieskich Dzieł Misyjnych do pracy z dziećmi i młodzieżą, które przedstawili o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy PUM, i p. Anna Sobiech, sekretarz PDMD. Prelegenci zaprezentowali materiały, które Dyrekcja Krajowa PDM przygotowała na rok 2019. Zachęcali również do zakładania grup Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW. Podkreślali też wielką wagę zaangażowania dzieci w misyjną działalność przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które daje im możliwość odkrywania pięknego oblicza Kościoła w solidarności z rówieśnikami na całym świecie. Prelegentom towarzyszył ks. Krzysztof Laska, nowy dyrektor PDM archidiecezji warmińskiej.
„Nasze zaangażowanie, choćby najmniejsze, przynosi owoce w krajach misyjnych” – powiedział obecny na spotkaniu bp Janusz Ostrowski, nowo mianowany biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej. Powołując się na swoje doświadczenie pracy misyjnej w Togo, odwołał się do obrazu „efektu motyla”. Zapewnił, że najmniejsze gesty modlitwy i ofiary podjęte tutaj wywołują znaczący efekt w świecie misyjnym. Biskup zachęcił zebranych do gorliwej modlitwy i wiary w jej moc.
Katecheci wysłuchali także referatu p. Marty Klimas z Fundacji Radosne Dzieci na temat źródeł trudnych zachowań dzieci oraz p. Krzysztofa Marka Nowackiego, kuratora oświaty województwa warmińsko-mazurskiego.
Spotkanie z katechetami zorganizował ks. Adam Bielinowicz, Wikariusz Biskupi ds. Katechizacji i dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media