Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieła Misyjne, których jednym z celów jest koordynacja i łączenie wszystkich środowisk misyjnych, wysłały do wolontariatów misyjnych zaproszenie do współpracy wraz z przygotowanym programem formacyjnym „Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW”.

„Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW” to trzyletni program formacji i praktycznego działania z uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej oraz z młodzieżą ze szkoły średniej.
PDM zachęcają studentów, katechetów, zgromadzenia zakonne i inne środowiska misyjne do wykorzystania tego programu w pracy z młodymi ludźmi, którzy zyskają szansę stać się misyjnymi wolontariuszami.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media