Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Pod hasłem „Maryja kluczem do zrozumienia Tajemnicy” w dniach 21-23 września br. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, poprowadzi rekolekcje dla zelatorów kół Żywego Różańca z diecezji warszawsko-praskiej. Odbędą się one w Sanktuarium Matki Bożej w Loretto.

„Ten szczególny czas medytacji i skupienia jest dla nas wielkim darem w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dziękczynienia we wszystkich parafiach za dar nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej. Pragniemy pogłębić wiarę i zawierzyć nasze rodziny, wspólnoty, parafie, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego Pani Różańcowej” – napisali organizatorzy.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media