Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 „Maryja jest pierwszą Misjonarką” – przypomniał kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, podczas swojej pielgrzymki na Jasną Górę. Pragnął tam zawierzyć Matce Bożej wszystkie misyjne sprawy Kościoła.

Kardynał Filoni odwiedził sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, by zawierzyć Maryi sprawy Kościoła, za które jest odpowiedzialny. Jest bowiem głęboko przekonany o Jej obecności w tym miejscu. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytania, jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami i w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? A przecież Ona jest pierwszą Misjonarką. To Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do Elżbiety, tak teraz niesie Go wszystkim innym” – powiedział kardynał.
Podkreślił również, że ewangelizacja świata, tak bardzo upragniona i popularyzowana przez papieża Franciszka, nie może się odbywać bez Maryi. Zachęcał więc, abyśmy nieustannie zwracali się do Niej, bo Ona jest naszą Matką.

W przededniu Synodu Biskupów o Młodzieży dodał refleksję, że tak jak Maryja towarzyszyła Jezusowi w Jego rozwoju i rozeznaniu drogi, tak z pewnością pomoże ludziom młodym w odnalezieniu ich powołania.
Kardynał Filoni przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. „Było to przeżycie bardzo głębokie, bo wiemy, że Maryja zawsze prowadzi do Jezusa Chrystusa, jest jak gdyby bramą do Jezusa dla wszystkich” – powiedział. Przypomniał też, że „na krzyżu Pan Jezus powierzył Matkę Bożą Janowi i Jan wziął Ją do swojego domu, stąd Maryja jest Tą, która nam towarzyszy nieustannie. Jan reprezentuje ludzkość, dlatego my nieustannie powracamy do Niej, bo wiemy, że Ona jest naszą Matką i nam towarzyszy”.

„Jasna Góra jest najważniejszym punktem mojego pobytu. Potem jeszcze będą inne miejsca, które chcę zwiedzić, m.in. Kraków” – powiedział kard. Fernando Filoni.

Kongregacja Ewangelizacji Narodów stanowi narzędzie papieża i Stolicy Apostolskiej w koordynowaniu działalności na terenach misyjnych oraz współpracy na rzecz misji. Wspiera formację duchowieństwa i hierarchii kościelnej oraz zakładanie nowych instytutów misyjnych na terenach misyjnych, a także wspiera misje materialnie. Kongregacji podlega również Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Fides”, która co roku publikuje statystykę Kościoła katolickiego oraz listę osób pracujących w duszpasterstwie, którzy zostali zamordowani w czasie ostatniego roku.
za ekai.pl

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media