Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Odpowiadając na prośby współpracowników i przyjaciół, Papieskie Dzieła Misyjne wydały wersję mini „Misyjnych rozważań różańcowych”.
„Ufamy, że te rozważania i tajemnice wiary kontemplowane w różańcu pomogą ewangelizować z mocą i odwagą” – napisał w krótkim wprowadzeniu ks. Maciej Będziński, sekretarz PDRW i PDPA..
„Misyjne rozważania różańcowe” można zamówić w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie lub poprzez stronę www.missio.pl

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media