Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

"Różaniec jest ratunkiem dla świata i orężem duchowej walki dla każdego Ewangelizatora" - z tą myślą stworzyliśmy film opowiadający o łączności Żywego Różańca z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary.

To dorobek wielu dziesiątek lat współpracy zapoczątkowanej przez Sł. Boga Paulinę Jaricot. Obecnie w rożnych wspólnotach i stowarzyszeniach modlitwą różańcową modli się w Polsce 2,5 mln ludzi. Dziękujmy Bogu za taką „armię” pokoju, miłości i zjednoczenia. Niech każdy kto będzie brał w dłonie różaniec, będzie głęboko przekonany że dokłada rękę do ewangelicznego dzieła Głoszenia Dobrej Nowiny.
Niech ten film, skromne dzieło talentu Jego twórców stanie się dobrym ziarnem dla głoszenia Pana Jezusa na nowych areopagach ewangelizacji.
Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media