Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W pierwszym tygodniu lipca 2019 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbywa się Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) drugiego stopnia, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. W SAM uczestniczy 47 osób z 19 polskich diecezji, głównie świeccy, ale też i osoby duchowne.

Msza św. sprawowana 15 czerwca 2019 r. w par. św. Antoniego w Sokółce była wyrazem wdzięczności Bogu za Eucharystię, za świętość bł. bpa Jerzego Matulewicza i jego dzieła na białostocczyźnie oraz za powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

Od 1 do 5 lipca br. odbędzie się II stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Gościć nas będzie Centrum Formacji Misyjnej przy ul. Byszewskiej 1 w Warszawie.

„Żywy Różaniec dla Misji” to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która istnieje od 2016 r. Dzięki niej powstały kaplice w Birmie, na Sri Lance i w Indiach.
Obecnie róże Żywego Różańca, w ramach tej inicjatywy, wspierają budowę dwóch kaplic w Czadzie.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media