Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

18 listopada 2020 r., w wieku 61 lat, odszedł do Pana o. dr Stanisław Przepierski OP, moderator Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej, wieloletni współpracownik Papieskich Dzieł Misyjnych oraz opiekun cyklu mariologicznego „Oto Matka twoja” w dominikańskiej parafii na Służewie.

„Nabożeństwa Misyjne 2021”, przygotowane w oparciu o Papieskie Intencje Modlitewne na rok 2021, mogą służyć jako pomoc duszpasterska i katechetyczna.

Jednym z zadań Papieskich Dzieł Misyjnych jest animacja. To dzięki animatorom i ich pracy informacje o potrzebach misji mogą dotrzeć do innych.

W wyznaniu wiary, które odmawiamy w czasie indywidualnej modlitwy lub podczas niedzielnej Eucharystii, wyznajemy wiarę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media