Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Nastawajcie w porę i nie w porę” – zachęcają  absolwenci Szkoły Animatorów Misyjnych.

27 maja br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych podała informację o zatwierdzeniu cudu za przyczyną sł. Bożej Pauliny Marii Jaricot. To ogromna radość dla wielomilionowej wspólnoty Żywego Różańca na świecie, której założycielką jest Paulina Jaricot.

Trwają zapisy do Szkoły Animatorów Misyjnych I stopnia. W tym roku z powodu pandemii SAM będzie przebiegał online.

W tym roku, z powodu pandemii, nie uda nam się spotkać „na żywo”, jednak nie rezygnujemy! Tegoroczna edycja Szkoły Animatorów Misyjnych I stopnia zostanie przeprowadzona zdalnie i będzie trwała dwa dni: 30 czerwca i 1 lipca.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media