Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

70 osób z 33 diecezji zgłosiło się na I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych online. Większość z nich to osoby świeckie.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapraszają na Szkołę Animatorów Misyjnych pierwszego stopnia. Spotkanie odbędzie się online w dniach 29-30 czerwca 2021 roku. W programie m.in. warsztaty ewangelizacyjne, narzędzia misyjnej animacji, wykłady na temat Papieskich Dzieł Misyjnych, świadectwa misjonarzy i filmy. Nie zabraknie też wspólnej modlitwy.

Szkoła Animatorów Misyjnych, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne, po raz pierwszy odbyła się we wrześniu w 1997 roku w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach k. Kielc. 

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę rozpoczęła się 4 czerwca Apelem jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca (ŻR), rozpoczynając je słowami: „Matko nadziei, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media