Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja na wrzesień 2021

Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

darowizna

Przelew online

„Nie zamykajmy naszego serca wokół własnych potrzeb, ale poszerzajmy serca o potrzeby całej ludzkości” (papież Franciszek) Czytaj więcej

animacja

Animacja

W słowie „animacja” ukryty jest sens działalności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Czytaj więcej

formacja

Formacja

„Człowiek jest drogą Kościoła” – pisał Jan Paweł II, dlatego dbałość o jego rozwój i wzrastanie jest szczególnym zadaniem dla wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę. Czytaj więcej

media

Wydawana prasa misyjna w zamyśle służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary Czytaj więcej

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻANIEC MISYJNY

Misyjne korzenie Różańca odkrył na nowo ks. abp Fulton J. Sheen (1895-1979), dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła, dlatego każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów. 

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

skierowaną do młodych. Może ona realizować się w ramach istniejących już grup i ruchów, które zgodnie naturą Kościoła trzeba umisyjniać. Dlatego celem inicjatywy jest towarzyszenie młodym na ich drodze wiary, w pogłębianiu osobistej więzi z Chrystusem

MISYJNE APOSTOLSTWO CHORYCH

Kapelani szpitalni – misjonarze miłosierdzia