Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

12 stycznia o godz. 8.00, jak w każdą drugą sobotę miesiąca, w parafii Świętego Ojca Pio na warszawskich Kabatach zostanie odprawiona Msza św. za chorych i personel medyczny.

1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy z Lisieux, która chociaż nigdy nie była na misjach, została patronką misji. Zapraszamy wszystkich chorych, którym misje leżą na sercu, aby razem ze św. Tereską powierzali Bogu dzieło ewangelizacji.

Posługa chorym w każdym zakątku ziemi to współpraca z Chrystusem, pochylającym się nad bolesnym wymiarem naszej ludzkiej egzystencji. On, który przyjął ludzkie ciało, biorąc na siebie wszystkie konsekwencje takiego wyboru, czuł szczególną bliskość z człowiekiem chorym, niosąc mu uwolnienie, uzdrowienie, nowe życie.

Jadąc rowerem przez Awassę, mijam na ulicach wielu znajomych – sporo uśmiechów, pozdrowień, krótkich rozmów… Aż dojeżdżam do bramy, przed którą codziennie czekają tłumy biednych, chorych, głodnych, często bezdomnych ludzi. Jest to ośrodek misjonarek miłości, w którym pracuję od ponad 3 lat.

„Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni” – powiedział podczas uroczystości pogrzebowej w Krakowie ks. kard. Karol Wojtyła. 28 kwietnia Hanna Chrzanowska dołączy do grona błogosławionych.

Thomas Merton, trapista, jeden z najbardziej znanych na świecie pisarzy katolickich, napisał książkę pod tytułem „Nikt nie jest samotną wyspą”. Tym czasem samotność staje się epidemią współczesnego świata. Czas Wielkiego Postu może być sposobnością, aby szerzej otworzyć oczy i zobaczyć, co dzieje się wokół nas. 

„Nie uważajcie siebie jedynie za adresatów solidarności charytatywnej, ale czujcie się w pełni uczestnikami życia i misji Kościoła” – powiedział 13 maja w Fatimie papież Franciszek do chorych.
Zapraszamy do lektury listu misjonarki z Urugwaju. Niech będzie on dla nas wszystkich zachętą do ofiarowania również naszego cierpienia w intencji misji, szczególnie podczas Wielkiego Postu.

Gdy myślimy o szpitalu, pojawia się temat kapelana – gdzie go można znaleźć w nagłych wypadkach? Jak może pomóc cierpiącym? Ale może na samym początku warto zadać sobie pytanie: kim jest kapelan?

Dla chorych Msza św. transmitowana przez media jest wielkim dobrodziejstwem. To czas bliskości Boga, pełen modlitwy i aktywnego duchowego uczestnictwa w liturgii słowa Bożego.

82 lata temu za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy – napełnieni Duchem Świętym – głosili odważnie Dobrą Nowinę. Wszyscy chorzy są również zaproszeni do udziału w tej misji ewangelizacji świata poprzez ofiarowanie swojego cierpienia w tej intencji. Również ci, którzy towarzyszą chorym poprzez „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”, które są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), mogą uczestniczyć w tym posłannictwie.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media