Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy umożliwiły praktyki studentce z Włoch w ramach programu Erasmus.

Kiedy spotykam znajomych, z którymi nie widziałem się przez dłuższy czas, często pada pytanie: co robisz? Jest to pytanie jak najbardziej normalne, ale w mojej obecnej sytuacji nieco dla mnie niewygodne. Muszę uczciwie odpowiedzieć, że – mając ponad czterdzieści lat – studiuję. Domyślacie się, jakie są reakcje... Jeszcze? Masz na to siłę? W tym wieku?

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media