Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Katecheci z archidiec. poznańskiej, w dniach 25-27 maja, w domu rekolekcyjnym w Luboniu, uczestniczyli w rekolekcjach, które poprowadzili dla nich ks. Maciej Będziński i s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych.

W dniach 25 - 29 czerwca odbędzie się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Serdecznie zapraszamy.

5 maja w Kolczygłowach w diec. pelplińskiej już po raz piąty odbył się Kongres Różańcowy. Tegoroczny miał charakter misyjny. Uczestniczyli w nim członkowie Żywego Różańca z południowej części diecezji.

W dniach 25 - 29 czerwca odbędzie się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media