Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Anioły w mieście” to temat sympozjum, które 26 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) po raz kolejny zaprasza zainteresowanych współpracą misyjną do udziału w I stopniu. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób świeckich, jak i duchownych: animatorów, zelatorów róż Żywego Różańca, katechetów, sióstr, księży, kleryków, studentów i uczniów szkół średnich. Udział w tym szkoleniu z pewnością nie tylko poszerzy horyzonty misyjne, ale także pozwoli nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie.

„Misyjne vademecum Żywego Różańca” to zbiór misyjnych informacji w pigułce. W zwięzły i przystępny sposób przedstawione są cztery Papieskie Dzieła Misyjne, ich najważniejsze inicjatywy oraz postacie ważne dla misji. Czytelnik może zapoznać się również z terminami, którymi często posługujemy się w animacji misyjnej.


Helenko, dziękujemy że z nami byłaś, wnosząc radość i dzieląc się misyjną pasją i swoim talentem podczas Szkoły Animatorów Misyjnych w Warszawie.
Dziękujemy, że mogliśmy Cię poznać…

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media