Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Przedstawiciele Róż Misyjnych naszej parafii po raz kolejny udali się 6 maja 2017 r. na IV Kongres Różańcowy w Kołczygłowach (dekanat bytowski) w diecezji pelplińskiej.

19 maja wchodzi na ekrany kin dawno zapowiadany i długo oczekiwany film o sile modlitwy różańcowej „Teraz i w godzinę śmierci”.
Patronem honorowym filmu jest Stowarzyszenie „Żywy Różaniec”. Film jest bardzo ważny także dla Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jego założycielka – służebnica Boża Paulina Jaricot – różaniec chciała „uczynić modlitwą wszystkich”. Dlatego 191 lat temu wymyśliła nowy system odmawiania różańca, który do dzisiaj jest znany na całym świecie jako Żywy Różaniec.

Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) to doskonała okazja, aby poznać Papieskie Dzieła Misyjne, ubogacić warsztat misyjny, animacyjny, katechetyczny i wiedzę z zakresu misjologii.  

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa,
umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich.
Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.
Papież Franciszek

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media