Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

5 grudnia br. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, spotkał się z uczniami i nauczycielami 51 LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie, aby przedstawić im inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Trwa 21 podróż zagraniczna papieża Franciszka, w czasie której odwiedzi Birmę i Bangladesz – jedne z najuboższych krajów azjatyckich. Chrześcijanie stanowią tam bardzo nikły procent. Większość mieszkańców Birmy to buddyści, a Bangladesz to głównie muzułmanie. Podróż apostolska, która rozpoczęła się 26 listopada, potrwa do 2 grudnia.

Animatorzy z Papieskich Dzieł Misyjnych poprowadzili w dniach 20-26 listopada br. w domu rekolekcyjnym sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu (archidiec. szczecińsko-kamieńska) rekolekcje dla kapłanów i dla katechetów świeckich.

Tuż przed rozpoczynającym się adwentem, otwierającym nowy rok duszpasterski przeżywany pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, przekazujemy do rąk naszych animatorów, duszpasterzy i katechetów „Nabożeństwa misyjne” na 2018 rok.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media