Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Trwa 21 podróż zagraniczna papieża Franciszka, w czasie której odwiedzi Birmę i Bangladesz – jedne z najuboższych krajów azjatyckich. Chrześcijanie stanowią tam bardzo nikły procent. Większość mieszkańców Birmy to buddyści, a Bangladesz to głównie muzułmanie. Podróż apostolska, która rozpoczęła się 26 listopada, potrwa do 2 grudnia.

Animatorzy z Papieskich Dzieł Misyjnych poprowadzili w dniach 20-26 listopada br. w domu rekolekcyjnym sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu (archidiec. szczecińsko-kamieńska) rekolekcje dla kapłanów i dla katechetów świeckich.

Tuż przed rozpoczynającym się adwentem, otwierającym nowy rok duszpasterski przeżywany pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, przekazujemy do rąk naszych animatorów, duszpasterzy i katechetów „Nabożeństwa misyjne” na 2018 rok.

W sobotę 11 listopada 2017 r. młodzież z Żywiecczyzny, zaangażowana w misyjny wolontariat, przeżywała swój dzień skupienia w Żywcu.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media