Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

1 października wspominamy św. Teresę z Lisieux, patronkę misji. Ten dzień otwiera bardzo ważny czas dla misji i Papieskich Dzieł Misyjnych.

Na tegoroczną Niedzielę Misyjną (22 października 2017 r.) i następujący po niej Tydzień Misyjny zostały przygotowane Misyjne Materiały Liturgiczne „Idźcie i głoście”.

Na Jasnej Górze zakończył się, trwający od 6 do 8 września 2017 r., I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Różaniec ratunkiem dla świata”.

 

„Różaniec ratunkiem dla świata” – pod takim hasłem w dniach od 6 do 8 września będziemy przeżywać na Jasnej Górze I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Przez te trzy dni wspólnoty różańcowe z całej Polski będą wzajemnie się poznawały i zbliżały do Boga oraz na nowo odkrywały modlitwę różańcową.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media