Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Nie boję się stwierdzenia, że obok tabernakulum, przed którym z ufnością przyklękamy, widząc w nim źródło życia i sił, drugim zdrojem tryskającym żywotnością są róże Żywego Różańca.

29 października 2016 r. w Krzeszowie (diecezja legnicka) odbyło się pierwsze spotkanie zelatorów Żywego Różańca. Jest do doskonała forma stałej formacji środowisk skupionych wokół duchowości różańcowej.


W czasie spotkania ks. dr Bogdan Michalski – dyrektor PDM diec. legnickiej i ks. prał. Zbigniew Kopko – diecezjalny moderator Żywego Różańca przedstawili zelatorom program współpracy, projekt Żywy Różaniec dla Misji oraz plan promocji kultu służebnicy Bożej Pauliny Jaricot.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media