Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Trwa Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia. Do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przyjechało 37 uczestników z 16 polskich diecezji.

Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca przebiegła pod hasłem: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Rozpoczęła się już w piątek 2 czerwca Apelem Jasnogórskim, po którym nastąpiło nocne czuwanie. 3 czerwca na Jasnej Górze w modlitwie uczestniczyło ok. 15 tys. wiernych ze wszystkich polskich diecezji.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media