Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

„Różaniec ratunkiem dla świata” – pod takim hasłem w dniach od 6 do 8 września będziemy przeżywać na Jasnej Górze I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Przez te trzy dni wspólnoty różańcowe z całej Polski będą wzajemnie się poznawały i zbliżały do Boga oraz na nowo odkrywały modlitwę różańcową.

 

"Różaniec jest ratunkiem dla świata i orężem duchowej walki dla każdego Ewangelizatora" - z tą myślą stworzyliśmy film opowiadający o łączności Żywego Różańca z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media