Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Na tegoroczną Niedzielę Misyjną (22 października 2017 r.) i następujący po niej Tydzień Misyjny zostały przygotowane Misyjne Materiały Liturgiczne „Idźcie i głoście”.

Na Jasnej Górze zakończył się, trwający od 6 do 8 września 2017 r., I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Różaniec ratunkiem dla świata”.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media