Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Tuż przed rozpoczynającym się adwentem, otwierającym nowy rok duszpasterski przeżywany pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, przekazujemy do rąk naszych animatorów, duszpasterzy i katechetów „Nabożeństwa misyjne” na 2018 rok.

W sobotę 11 listopada 2017 r. młodzież z Żywiecczyzny, zaangażowana w misyjny wolontariat, przeżywała swój dzień skupienia w Żywcu.

Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do oglądania filmów znajdujących się na nowej płycie „Budzimy do misji” oraz do nabywania ich jako cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjom.

13 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala związana z Jubileuszem 50-lecia działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, połączona z wręczeniem medali „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Medale będą przyznawane w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media