Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa,
umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich.
Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.
Papież Franciszek

„Anioły w mieście” to temat sympozjum, które 26 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media