Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W dniach 19-21 października br. katecheci z archidiecezji warszawskiej uczestniczyli w misyjnych rekolekcjach pod hasłem Tygodnia Misyjnego „Pełni Ducha i posłani”. Spotkali się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach.
W dobrym miejscu dobry czas – z takim pragnieniem przyjechaliśmy na warszawskie Bielany, aby przeżyć spotkanie z misjami.
Rekolekcyjne ćwiczenia – prowadzone przez ks. Macieja Będzińskiego i s. Monikę Juszkę z Papieskich Dzieł Misyjnych – rozpoczęliśmy Mszą św. Czas dzieliliśmy między konferencje, warsztaty, wspólną modlitwę i Eucharystię, a wszystko w miłej, pogodnej i serdecznej atmosferze. Dzięki konferencjom przypomnieliśmy sobie, iż jesteśmy posłani i obudziliśmy w sobie radość z wypełniania tego zadania.
Podczas warsztatów otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek, które będą nam przydatne w codziennej pracy.
Czas spędzony na kolanach przed Najświętszym Sakramentem dał siłę i napełnił łaską Ducha Świętego.
Z Bielan wyjechaliśmy umocnieni i bardziej radośni. To było dobre miejsce i dobry czas.
Ewa Sujecka

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media