Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Paulina Jaricot jest założycielką Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. To kobieta, która całym sercem była zaangażowana w życie Kościoła i pomoc misjom na całym świecie.
25 października cały Kościół w Polsce jest zaproszony do modlitwy o jej rychłą beatyfikację.

PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media