Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

25 sierpnia br. róże Żywego Różańca spotkały się na Diecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

W spotkaniu wzięło udział 2700 róż różańcowych z diec. siedleckiej. Pielgrzymi wysłuchali konferencji p. Lecha Dokowicza, organizatora „Różańca bez granic” oraz „Wielkiej Pokuty”, na temat walki duchowej we współczesnym świecie. Kulminacyjnym punktem dnia była Msza św. pod przewodnictwem biskupa Piotra Sawczuka.
Na spotkanie zostały również zaproszone Papieskie Dzieła Misyjne. Ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, przedstawił misyjne projekty sfinansowane dzięki członkom Żywego Różańca. Zebrane pieniądze są przeznaczane na budowę kaplic i kościołów.

W 2016 r. Kościół w Birmie otrzymał 10 tys. dolarów, w 2017 r. Sri Lanka – 18 tys. dolarów, a w 2018 r. Indie – 20 tys. dolarów. W roku 2019 Kościół w Czadzie otrzyma dzięki różom różańcowym wsparcie w wysokości 20 tys. euro.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media