Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Kościół musi być w „trybie misyjnym”, który łamie bariery i wszystko zmienia – powiedział Manuel Gabriel, profesor teologii w Maryhill School of Theology, podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji na Filipinach.

18 lipca br. na Filipinach rozpoczął się Kongres Nowej Ewangelizacji, który potrwa do 22 lipca. Pod przewodnictwem kard. Luisa Antonio Tagle kilka tysięcy filipińskich katolików debatuje nad tym, jaką drogę misyjnego zaangażowania obrać dla swojego kraju.
Na Filipinach żyje ponad 80 mln katolików. Doświadczają oni islamskiego naporu, dlatego muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy wystarczy być katolikiem i jakie nowe formy zaangażowania podjąć, aby Kościół na Filipinach mógł się rozwijać?
Kardynał Tagle zwrócił uwagę, że nie można skupić się tylko na samej potrzebie ewangelizowania. Potrzebne jest głębokie zjednoczenie z osobą Jezusa.
Kongres Nowej Ewangelizacji jest dla Kościoła na Filipinach szansą na głębszą relację z Jezusem Chrystusem, który jest zbawicielem świata. Ta prawda może zmienić otaczającą rzeczywistość.

Na podstawie Agencji Fides opr. ks. Maciej Będziński

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media