Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

Mszą św. pod przewodnictwem ks. Macieja Będzińskiego, sekretarza Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła,  25 czerwca br. rozpoczął się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych.

W szkoleniu bierze udział 49 uczestników z 19 diecezji. Najliczniej reprezentowana jest diecezja włocławska, pelplińska i opolska. Wśród uczestników są osoby świeckie, księża, diakoni, klerycy i siostry zakonne.
W pierwszym dniu animatorzy poznawali sposoby działania wolontariatu misyjnego, a dziś będą zapoznawać się z możliwościami zaangażowania dzieci w sprawy misji poprzez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
„Jest dla mnie nowością to, że Papieskie Dzieła Misyjne mają tak rozległe struktury” – powiedział jeden z uczestników.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media