Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 1 kwietnia 2018 r. papież Franciszek z okazji Świąt Wielkanocnych wystosował orędzie „Urbi et orbi”.
„My, chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata, tą, która nie zawodzi. To siła ziarna pszenicy, moc miłości, która się uniża i daje siebie aż do końca, i która naprawdę odnawia świat. Siła ta przynosi owoce także i dziś w bruzdach naszej historii, naznaczonej wieloma niesprawiedliwościami i przemocą. Przynosi owoce nadziei i godności, tam gdzie jest ubóstwo i wykluczenie, gdzie jest głód i brakuje pracy, pośród osób przesiedlonych i uchodźców – wiele razy odrzucanych przez obecną kulturę odrzucenia – ofiarom przemytu narkotyków, handlu ludźmi oraz niewolnictwa naszych czasów”.
W swoim orędziu papież Franciszek prosił o pokój i pojednanie dla całego świata, a zwłaszcza dla Ziemi Świętej, Półwyspu Koreańskiego, Syrii, Wenezueli, Sudanu Południowego i Ukrainy.
Włączmy się w tę modlitwę, aby wszyscy mogli radośnie wyśpiewywać „Alleluja”.

Wielkanocne orędzie "Urbi et orbi" 2018

 Fot. s. Aleksandra Bartoszewska, Sudan

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media