Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

Zmartwychwstanie Chrystusa to podstawa naszej wiary, w której wzrastamy i którą celebrujemy tak uroczyście w świątyniach i domach. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół, nie ma większej ofiary, jak pozostawić siebie, by służyć innym. W takim kluczu odczytujemy Waszą służbę i współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i dziękujemy dobremu Bogu za Wasze życie i zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny.
Przyjmijcie najlepsze życzenia: głębokich, rozmodlonych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech światło Ewangelii daje życie całemu światu! Alleluja!

                                                                                                                                                                                                                        Sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Fot. ks. Jan Krzyściak SCJ, Filipiny

           

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media