Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek ukazała się książka „Myśli na każdy dzień”. Jest to zbiór myśli Pauliny Jaricot, przygotowany przez Papieskie Dzieła Misyjne w Lyonie.

Służebnica Boża Paulina Jaricot jest założycielką Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Jan Paweł II w liście do arcybiskupa Lyonu z okazji obchodów dwusetlecia narodzin Pauliny Marii Jaricot (1999 r.) napisał: „Paulina przez swoją wiarę, ufność, siłę duszy, delikatność i spokojne przyjęcie wszystkich krzyży okazała się prawdziwym uczniem Chrystusa. W celu dalszego prowadzenia dzieła – rozpoczętego przez nią dla rozszerzania Ewangelii aż po krańce ziemi – zachęcam katolików Francji, aby lepiej poznali to wyjątkowe powołanie. Ukazanie tej postaci – bardzo wcześnie okazującej niebywałą wolę działania – winno pobudzać miłość Eucharystii, życie modlitwy i działalność misyjną całego Kościoła”.
Publikacja nie jest książką biograficzną, lecz zbiorem przemyśleń Pauliny Jaricot. Dotyczą one różnych sfer jej duchowości. Na każdy dzień roku wybrana jest jedna myśl. Są one poprzedzone wstępem zawierającym krótką biografię oraz najważniejsze wydarzenia życia Pauliny.
„Myśli na każdy dzień” to dobra lektura nie tylko dla członków Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, ale również dla każdego, kto pragnie nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu.

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media