Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Na rozpoczynający się już wkrótce Wielki Post i następujący po nim okres wielkanocny proponujemy naszym współpracownikom, katechetom, zelatorom i zelatorkom zbiór nabożeństw, liturgii i katechez.
Z pewnością będą one pomocne w misyjnym przeżywaniu tajemnic paschalnych, Dnia Misjonarzy Męczenników, Niedzieli Dobrego Pasterza, Dnia modlitw za Kościół w Chinach, Niedzieli Zesłania Ducha Świętego czy też Białego Tygodnia.
Dodatkowym atutem jest dołączony na płycie film pt. „Oazy perłowej wyspy” opowiadający o trudnych historiach sierot na Sri Lance i o pomocy, jaką otrzymują.
Zachęcamy też do wykorzystania plakatu na Wielki Post i Biały Tydzień.
Materiały można zamówić w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie lub przez stronę www.missio.pl.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media