Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do oglądania filmów znajdujących się na nowej płycie „Budzimy do misji” oraz do nabywania ich jako cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjom.

Płyta zawiera wszystkie wyprodukowane przez nas filmy i spoty, które dedykowane są naszym stałym akcjom. Może służyć jako pomoc animatorom i katechetom” – powiedział ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.
Na płycie jest 12 filmów i spotów pochodzących z ostatnich dwóch lat.
Płyta nie ma ceny, każda kwota wpłacona przy jej nabyciu płyty zasili fundusz Papieskich Dzieł Misyjnych. Zapraszamy również do rozprowadzania płyt w swoich środowiskach. Wiedza na temat naszych inicjatyw przybliży działalność PDM w Polsce wszystkim zainteresowanym misjami. A może dzięki niej misje znajdą nowych przyjaciół?
ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media