Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

1 października wspominamy św. Teresę z Lisieux, patronkę misji. Ten dzień otwiera bardzo ważny czas dla misji i Papieskich Dzieł Misyjnych.

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Św. Teresa mówiła, że każdy z nas jest szczęśliwszy od Matki Bożej, bo ma Maryję do kochania. Te słowa zachęcają nas do włączenia się w modlitwę różańcową, by prosić Maryję o łaski dla wszystkich misjonarzy i całego dzieła misyjnego.

1 października to również początek piątej edycji akcji AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.
Ważnym dniem w październiku jest 22. Wówczas w Kościele na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Misyjny (w Polsce funkcjonuje nazwa Niedziela Misyjna) i następujący po nim Tydzień Misyjny. W tym dniu katolicy nawet w najuboższych krajach zbierają datki z przeznaczeniem na misje i modlą się jedni za drugich.
Październik to dla PDM czas intensywnych animacji i spotkań na terenie całej Polski, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć o misjach.

„Niech przykład św. Teresy, która służyła dziełu misyjnemu i stała się jego patronką nie opuszczając murów klasztornych, wszystkich nas zainspiruje” – zachęca dyrektor PDM w Polsce, ks. dr Tomasz Atłas.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media