Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Na tegoroczną Niedzielę Misyjną (22 października 2017 r.) i następujący po niej Tydzień Misyjny zostały przygotowane Misyjne Materiały Liturgiczne „Idźcie i głoście”.

Ten szczególny czas Tygodnia Misyjnego to wspaniała sposobność, aby odkryć lub też umocnić swój ewangeliczny zapał. Pomocą w tym mogą służyć Misyjne Materiały Liturgiczne. Zawierają one homilie na Niedzielę Misyjną dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz liturgię Mszy św. na każdy z dni Tygodnia Misyjnego.

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej, dlatego materiały zawierają także rozważania różańcowe oraz czytanki różańcowe, które można wykorzystać podczas nabożeństw. Znajdziemy tam również dodatek dla dzieci, statystykę Kościoła katolickiego na świecie oraz najnowsze dane dotyczące polskich misjonarzy.

Do każdego egzemplarza dołączone są folderki z papieskimi intencjami ewangelizacyjnymi i ogólnymi na 2018 rok oraz płyta prezentująca najnowsze misyjne inicjatywy.
Zarówno duszpasterze, jak również animatorzy misyjni i katecheci znajdą w tej publikacji pomysły i wsparcie w swej pracy dla misji.

Misyjne Materiały Liturgiczne „Idźcie i głoście” można kupić w cenie 9 zł w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie lub w sklepie internetowym Missio-Polonia.

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media