Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W sobotę 11 listopada 2017 r. młodzież z Żywiecczyzny, zaangażowana w misyjny wolontariat, przeżywała swój dzień skupienia w Żywcu.

Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do oglądania filmów znajdujących się na nowej płycie „Budzimy do misji” oraz do nabywania ich jako cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjom.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media