Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Od 6 do 8 sierpnia br. ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, wraz z pątnikami 27. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej pielgrzymował na Jasną Górę. Na pątniczym szlaku opowiadał o Papieskich Dziełach Misyjnych i młodych Kościołach na terenach misyjnych.

Młodzi w Kościele to niezwykła i ciągle żywa przestrzeń, która 24 lipca br. zaprowadziła mnie na spotkanie z oazowiczami w Dąbrówce koło Sulejowa w diec. radomskiej.

„Maryja jest pierwszą Misjonarką” – przypomniał kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, podczas swojej pielgrzymki na Jasną Górę. Pragnął tam zawierzyć Matce Bożej wszystkie misyjne sprawy Kościoła.

Kościół musi być w „trybie misyjnym”, który łamie bariery i wszystko zmienia – powiedział Manuel Gabriel, profesor teologii w Maryhill School of Theology, podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji na Filipinach.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media