Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Pod hasłem „Maryja kluczem do zrozumienia Tajemnicy” w dniach 21-23 września br. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, poprowadzi rekolekcje dla zelatorów kół Żywego Różańca z diecezji warszawsko-praskiej. Odbędą się one w Sanktuarium Matki Bożej w Loretto.

Rozpoczął się kolejny rok pracy. Dla katechetów to szczególny czas nieustannego doskonalenia zawodowego i wytężonej pracy dydaktycznej, w czym mogą pomóc materiały formacyjne „Młodzieżowy Wolontariat Misyjny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Na Niedzielę Misyjną przypadającą w tym roku 21 października i następujący po niej Tydzień Misyjny, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia, we współpracy z dyrektorami diecezjalnymi, animatorami i przyjaciółmi PDM, przygotowały Misyjne Materiały Liturgiczne. W tym roku Tydzień Misyjny będzie przebiegał pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.

25 sierpnia br. róże Żywego Różańca spotkały się na Diecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media